قناعت جوادی به مدال برنز یک ضرب و پنجمی مجموع

نماینده دسته ۷۳ کیلوگرم وزنه برداری ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به تک مدال برنز یک ضرب و پنجمی مجموع قناعت کرد....

جوادی در حرکت اول موفق به مهار وزنه ۱۴۶ کیلوگرمی شد. او در حرکت دوم در مهار وزنه ۱۵۱ کیلوگرمی ناکام بود اما در حرکت سوم موفق شد این وزنه را بالای سرش ببرد و مدال برنز حرکت یک ضرب این دسته را از آن خود کند.

دو وزنه بردار چینی شی ژیانگ و ژن فی  مدال های طلا و نقره این دسته را در حرکت یک ضرب با رکوردهای ۱۶۹ و ۱۵۵ از آن خود کردند.

شی ژیونگ چینی با بالا بردن وزنه ۱۶۹ کیلوگرمی رکورد آسیا و جهان در حرکت یک ضرب که از آن خودش بود را شکست.

جوادی بعد از آنکه رکورد ۱۵۱ کیلوگرم را در حرکت یک ضرب به ثبت رساند، در حرکت اول دوضرب وزنه ۱۸۳ کیلوگرم را بالای سر برد اما در حرکت دوم و سوم در مهار وزنه ۱۸۷ کیلوگرم ناکام ماند تا همان رکورد ۱۸۳ برای او ثبت شود.

عناوین برتر این رقابت ها را وزنه برداران به ترتیب زیر از آن خود کردند:


۱- ژی شی از چین با رکورد ۱۶۹ یک ضرب، ۱۹۴ دوضرب  و ۳۶۳ کیلوگرم (۳ مدال طلا)
۲- مریدوف از ترکمنستان با رکورد ۱۴۷ یک ضرب، ۱۸۹ دوضرب  و ۳۳۶ کیلوگرم (۲ مدال نقره دوضرب و مجموع)
۳- میاموتو از ژاپن با رکورد ۱۵۰ یک ضرب، ۱۸۵ دوضرب  و ۳۳۵ کیلوگرم (برنز مجموع)
۴- رحمت عبداله از اندونزی با رکورد ۱۴۸ یک ضرب، ۱۸۷ دوضرب و ۳۳۵ کیلوگرم ( برنز دوضرب)
۵- مصطفی جوادی از ایران با رکورد ۱۵۱ یک ضرب، ۱۸۳ دوضرب  و مجموع ۳۳۴ کیلوگرم (برنز یک ضرب)

همچنین ژنگ فی یوان از چین با رکورد ۱۵۵ کیلوگرم نقره یک ضرب را گرفت اما در دوضرب اوت کرد تا در مجموع نیز مدالی را از آن خود نکند.

وزنه بردار چین با مهار وزنه ۱۶۹ کیلوگرم، یک کیلوگرم رکورد یک ضرب جهان که از آن خودش بود را جابه جا کرد.

تگ ها


وزنه برداری