قنبرزاده به جای نبی؛ فقط سه ماه

با تغییر ریاست فدراسیون فوتبال انتصاب های تازه در این فدراسیون آغاز شده است....

به گزارش "ورزش سه"، با استعفای نبی از سمت دبیر کلی قنبرزاده مدیر عامل سابق باشگاه نفت تهران به سمت سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال برگزیده شد. او طبق قانون سه ماه می تواند در این پست فعالیت کند و در صورت ادامه حضور در این سمت باید حکم دبیر کلی او از سوی فدراسیون فوتبال صادر شود.

دبیر کل با حکم رییس فدراسیون فوتبال و البته تایید اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال به این سمت برگزیده می شود. پیش تر ابراهیم شکوری بیش از سه ماه در سمت دبیر کلی فدراسیون فوتبال مشغول بکار بود که حضور بیش از سه ماه وی در این سمت در زمان ریاست مهدی تاج غیر قانونی بود. به هر صورت بعد از سه ماه حضور قنبرزاده در تشکیلات مدیریتی فدراسیون فوتبال عزیزی خادم باید دبیر کل را به اعضای هیات رییسه معرفی کند. شاید گزینه نهایی قنبرزاده یا یک مدیر جدید باشد.

نبی در ماه های گذشته دبیر کل فدراسیون فوتبال بود که او امروز در مراسمی تودیع شد. وی پیش از این از سمت خود استعفاء کرد و یک روز بعد از استعفاء قنبرزاده به سمت دبیر کلی برگزیده شد.

تگ ها


منصور قنبرزاده مهدی محمدنبی