قهرمانی تسیتیپاس در مسترز مونت‌کارلو

تنیسور یونانی فاتح مسترز مونت‌کارلو شد....

استفانوس  تسیتیپاس یونانی با در اختیار داشتن رتبه پنجم رنکینگ جهانی ششمین عنوان قهرمانی‌اش را امروز کسب کرد. آندره روبلف ۲۳ ساله نیز در رده هشتم رنکینگ جهانی جای دارد.

تگ ها


تنیس