قهرمانی حامد امیری در تورنمنت بین‌المللی فزاع امارات

پرتاب‌گر معلول لرستانی عنوان نخست پرتاب وزنه مسابقات بین المللی فزاغ امارات را کسب کرد...

پرتاب‌گر معلول لرستانی عنوان نخست پرتاب وزنه مسابقات بین المللی فزاغ امارات را کسب کرد

حامد امیری با وجود مصدومیت در پرتاب وزنه مدال طلا را به گردن آویخت.

به گزارش مدال، منطقه لرستان، حامد امیری در پرتاب وزنه کلاس ادغامی F۵۴/۴۳ با رکورد ۱۰.۹۰ قهرمان تورنمنت بین‌المللی فزاع شد.

ورزشکار فرانسوی دوم و مختاری از ایران سوم شدند.

امیری روزهای آینده در پرتاب دیسک و نیزه هم مسابقه دارد.

وی چند هفته قبل از این رقابت‌ها تصادف کرده بود و با وجود مصدومیت راهی امارات شد.