قهرمانی دوباره «ناصر العطیه» در رالی خاورمیانه

ناصر العطیه، رالی کار حرفه ای قطری که دوبار قهرمان رالی معتبر داکار شده است، به همراه کمک فرانسوی خود متیو بومل موفق شد برای دوازدهمین بار رالی خاورمیانه را فتح کند ......

«ناصر العطیه»، رالی کار حرفه ای قطری که دوبار قهرمان رالی معتبر داکار شده است، به همراه کمک فرانسوی خود «متیو بومل» موفق شد برای دوازدهمین بار «رالی خاورمیانه» را فتح کند.

تگ ها


اکستریم اسپورتس