قهرمانی سلطان دریفت کویت در مسابقات «سایدویز دریفتینگ»

مسابقات سایدویز دریفتینگ چندی پیش در کویت برگزار شد و علی مخسید که به سلطان دریفت کویت معروف است موفق شد برای دومین بار متوالی عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهد ......

مسابقات سایدویز دریفتینگ چندی پیش در کویت برگزار شد و علی مخسید که به سلطان دریفت کویت معروف است موفق شد برای دومین بار متوالی عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهد. جذاب ترین صحنه های این مسابقه را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس