قهرمانی فصیحی در رقابت‌های بین‌المللی ترکیه

بانوی دونده سرعت کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی دو و میدانی ترکیه در جایگاه نخست ایستاد....

در این رقابت مودهاوی الشمیری از کویت با زمان ۱۱.۶۸ ثانیه و زواها آرماتسو از ترکیه با ثبت حد نصاب ۱۱.۷۵  به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

تگ ها


فرزانه فصیحی دو و میدانی