قهرمانی «گرت رینولدز» در مسابقات بی‌ام‌اکس خیابانی

گرت رینولدز از بزرگان دوچرخهسواری خیابانی توانست قهرمان مسابقات بیاماکس خیابانی 2018 بشود ......

«گرت رینولدز» از بزرگان دوچرخه‌سواری خیابانی توانست قهرمان مسابقات بی‌ام‌اکس خیابانی 2018 بشود. اجرای قهرمانی او را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس