قهرمان بدنسازی ایران و جهان درگذشت

بدنساز ایرانی که دو عنوان نایب قهرمانی جهان دارد، درگذشت. حمیدرضا کشانی، قهرمان بدنسازی ایران و دارنده ......

بدنساز ایرانی که دو عنوان نایب قهرمانی جهان دارد، درگذشت.
حمیدرضا کشانی، قهرمان بدنسازی ایران و دارنده دو عنوان نایب قهرمانی جهان، بر اثر ایست قلبی درگذشت.

تگ ها


اخبار روز بدنسازی