قوانین داخلی در اساسنامه فدراسیون لحاظ می‌شود

فیفا پیش‌نویس اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران را در خردادماه بررسی می‌کند....

به گزارش "ورزش سه" مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال درباره اساسنامه و برنامه زمان‌بندی آن و همچنین دخالت هیئت وزیران توضیحاتی را ارائه داد.


وی ابتدا درارتباط با تدوین مراحل جدول زمانبندی اظهار داشت: « چون سال گذشته فیفا مکاتبه‌ای با فدراسیون داشت و از ما جدول برنامه زمان‌بندی را خواسته بود، ابتدا به سراغ همان رفتیم . در همین ارتباط  ما ۱۸ فروردین این جدول را به هیئت‌رئیسه بردیم و آقای بهاروند وسایرافراد نیز حاضر بودند. این برنامه در هیئت‌رئیسه تصویب شد. ۲۰ فروردین به فیفا ارسال کردیم که فکرمی کنم  ۲۰ آیتم دارد. ما این جدول و زمان‌بندی را برای اصلاح اساسنامه فرستادیم و طبق همان جدول به تمام اعضای مجمع تا ۲۷ ماه  فروردین مهلت دادیم تا نظراتشان را بدهند و کمیته حقوقی مقررات آقای براتی نیز آن بخش را در پیش‌نویس اساس‌نامه اصلاحی لحاظ کردند . به هر صورت غیر از مباحثی که اعضا پیشنهاد کرده بودند یک سری توصیه‌ها از طرف فیفا شده بود که باید در اساس‌نامه قید می‌شد البته با صرف در نظر گرفتن قوانین کشور خودمان.»


او در ادامه افزود :«به‌هرحال ما تا آخر اردیبهشت پیش‌نویس اساس‌نامه را ارسال خواهیم کرد و بعد از بررسی فیفا و ارائه نظراتشان این پیش‌نویس دوباره به هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال بازمی‌گردد و جمع‌بندی می‌شود و مجددا برای تمام اعضای مجمع ارسال خواهد شد که در جریان باشند. در روز مجمع ، اعضا با توجه به مطالعه اساس نامه که برایشان فرستادیم نظراتشان را مجدداً ارائه می‌دهند و انشاء الله اساس‌نامه که تصویب که شد ما می‌رویم برای مرحله انتخابات رئیس فدراسیون فوتبال.»


نبی درباره اینکه آیا این اساس‌نامه برای هیئت‌وزیران هم باید ارسال شود و مورد تائید آن‌ها نیز باید قرار بگیرد گفت: «آن دیگرمحفوضاتی بین فدراسیون و وزارت است که بعداً خدمتتان عرض خواهد شد. اما به هر صورت قوانین داخلی ارجح به همه‌چیز است و اساس‌نامه باید مسیر قانونی را طی کند و ما باید این مسیر را به جمع‌بندی برسیم.»


او درباره اعمال نظرات اعضای مجمع نیز اظهار داشت: «اعضای مجمع تا ۲۷ فروردین ماه نظراتشان اعلام کردند و نظراتشان نیز در کمیته تدوین قانون اعمال شد اما دیگر آن عده که ۲۹ فروردین بازهم نامه‌ای را به فدراسیون برای تغییرات فرستادند تاحدی اضافه‌کاری کردند اما ما با این وجود بازهم فدراسیون فوتبال آن را هم پذیرفت و اشکالی ندارد.»


نبی درخصوص اساس نامه دوره های قبل نیز مسائلی را به این شکل عنوان کرد:« در همان دو دوره قبلی تصویب اساسنامه، من حضور داشتم و به نظر من اساسنامه قانونی بود، چون مجمع فدراسیون اصلاح اساسنامه را مصوب کرده بود، ضمن آنکه هم نماینده فدراسیون جهانی و هم نماینده کنفدراسیون آسیا حضور داشتند و تمام‌صورت جلسه را این آقایان امضا کردند. ولی در کنار این مسائل طبیعی است که یک سری مغایرتی نیز بوجود بیاید. مثلاً در متن انگلیسی جمله یا لغتی را نوشته بودند که با ترجمه آن متفاوت بود اما در ماده ۹ اساسنامه آمده است که هر جا مغایرتی پیش بیاید زبان فارسی تقدم دارد.»

تگ ها


مهدی محمدنبی فدراسیون فوتبال