قوانین فوتبال انگلیس، دردسر جدید مدافع تیم ملى

فهرست بازیکنان انگلیسى برایتون به عدد ٨ نرسیده و از طرفى فقط یک جاى خالى مانده ......

فهرست بازیکنان انگلیسى برایتون به عدد ٨ نرسیده و از طرفى فقط یک جاى خالى مانده. این جاى خالى هم باید به بازیکنى انگلیسى اختصاص پیدا کند.
خبر حضور مرتضى پورعلى گنجى در برایتون همه را امیدوار کرده بود اما به نظر مى رسد این انتقال منتفى شده است. برایتون و مربى اش، کریس هاتون موافقت خود را با انتقال پورعلى گنجى اعلام کرده بودند اما مدافع تیم ملى به دلیل وجود قوانین فوتبال در انگلیس نمى‌تواند همبازى علیرضا جهانبخش شود.
بر اساس قوانین لیگ برتر، هر باشگاه موظف است ٨ بازیکن انگلیسى در فهرست خود داشته باشد. فهرست بازیکنان انگلیسى برایتون به عدد ٨ نرسیده و از طرفى فقط یک جاى خالى مانده. این جاى خالى هم باید به بازیکنى انگلیسى اختصاص پیدا کند.
با توجه به این قانون به نظر مى رسد انتقال مرتضى پورعلى گنجى به برایتون منتفى است و او باید مذاکره با باشگاه جدیدى را از سر بگیرد. باشگاهى که شاید نامش ترابزون اسپور باشد.

تگ ها


مرتضی پورعلی‌گنجی برایتون و هاو آلبیون لیگ برتر فوتبال