قوانین لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ درباره کرونا

کنفدراسیون فوتبال آسیا قوانین سفت و سختی را برای برگزاری مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در نظر گرفته است....

به گزارش "ورزش سه"، رقابت های مرحله گروهی لیگ قهرمانان سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ از روز ۲۵ فروردین ماه طبق برنامه ریزی از پیش تعیین شده آغاز می شود و تیم های منطقه غرب آسیا برای رسیدن به مراحل حذفی مسابقات فشرده ای را تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه پشت سر خواهند گذاشت.


این مسابقات نیز مانند مسابقات سال گذشته به صورت متمرکز و البته اینبار برخلاف سال گذشته که تمامی رقابت ها در قطر برگزار شد، در کشورهای مختلفی انجام خواهد شد ولی دستورالعمل واحدی دارد که با شدت از سوی ناظرین AFC کنترل می شود.
-در ادامه این مطلب قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد ویروس کرونا آورده شده است:


۳. تست و واجد شرایط شدن
۳.۱ تنها بازیکنان، داوران و مسئولین برگزاری مسابقه که مطابق با الزامات تعیین شده از سوی AFC و یا مقامات مربوطه در کشور میزبان تست کوید-۱۹ آنها منفی شده باشد می توانند در مسابقه شرکت کنند.
۳.۲ تست کوید-۱۹ هر فردی که به کشور میزبان مسابقه یا رقابت سفر کرده در هر زمان پس از ورود وی به کشور میزبان مثبت شود، باید بلافاصله توسط ذینفع مربوطه قرنطینه شود. این شرایط برای هر شخصی که نتیجه تستش مثبت شود ولی از قبل در کشور میزبان مسابقه یا رقابت حضور داشته باشد نیز صادق است. ذینفع مربوطه همچنین باید بلافاصله تست مثبت را به AFC گزارش کرده و به تعهداتی که برای گزارش مورد بر مبنای قانون ملی و یا پروتکل های کشور میزبان دارد، با حفظ محرمانگی موضوع، عمل کند. فرد مربوطه (بیمار) مشمول پروتکل های پزشکی کشور میزبان خواهد بود. هر فردی که در ادامه تست کوید-۱۹ او منفی شود، پس از ارائه آزمایش پزشکی و دیگر مدارک مورد لزوم طبق قوانین AFC و دیگر مقامات مربوطه در کشور میزبان، اجازه خواهد داشت تا در مسابقه شرکت کند (نتیجه منفی تست صادر شوده توسط یک مرکز مورد تایید و مجاز)، و هرگونه مشارکتی همیشه منوط به اجازه کتبی AFC خواهد بود (فقط با صلاحدید AFC اجازه اعطا شده یا داده نمی شود).
۳.۳ هر شرکت کننده ای که تست کوید-۱۹ او در هر زمانی پیش از ورود به کشور میزبان مسابقه و یا رقابت مثبت شده باشد (چه آن فرد بهبود یافته باشد و چه نه) ملزم به فراهم آوردن نتایج تست و دیگر مدارک مورد لزوم AFC و مقامات مربوطه کشور میزبان خواهد بود. این موارد همچنین درباره فردی که در گذشته تست کوید-۱۹ او مثبت شده اما از قبل در کشور میزبان مسابقه یا رقابت حاضر بوده، صادق است (افرادی که نیاز به سفر ندارند). افرادی که مشمول بند ۳.۳ می شوند تنها در صورتی می توانند در مسابقه شرکت کنند که از قبل اجازه نامه کتبی از AFC دریافت نمایند (فقط با صلاحدید AFC اجازه اعطا شده یا داده نمی شود).


۳.۴ تیم شرکت کننده/باشگاه شرکت کننده مربوطه کاملاً در قبال همه بازیکنان شرکت کننده خود که پس از بهبودی از کوید-۱۹ به بازی بازمی گردند مسئول خواهند بود و در قبال هرگونه عارضه پزشکی که ممکن است در نتیجه یا در ارتباط با بازگشت هر بازیکن برای بازی در یک مسابقه و/یا شرکت در یک مسابقه (اعم از اثرات بعدی کوید-۱۹ یا غیر آن) یا برای هرگونه مسئولیت دیگری (اعم از مالی یا غیر) که با بازگشت آنها به بازی مرتبط باشد، هیچ یک از اعضای AFC یا سایر برگزارکنندگان مسئولیتی ندارند. AFC ممکن است از تیم/باشگاه شرکت کننده و/یا بازیکن شرکت کننده مربوطه بخواهد تا مدارکی را امضا کنند که اعلام می کند بازیکن شرکت کننده مربوطه از نظر پزشکی برای شرکت در مسابقه ./یا رقابت آماده است.


۳۴. ارزیابی پزشکی قبل از مسابقه
هر باشگاه/تیم شرکت کننده ای ملزم است اطمینان حاصل کند که بازیکنان شرکت کننده آنها مطابق با آیین نامه های مربوطه رقابت پیش از مسابقه تحت ارزیابی پزشکی  (“PCMA”) قرار خواهند گرفت.


برای مسابقاتی که در طول شیوع کوید-۱۹ برگزار می شوند تمام ارزیابی های پزشکی پیش از مسابقه باید مطابق موارد زیر باشد:
. تست کوید-۱۹ اجباری است و باید قسمت اصلی و اساسی ارزیابی های پزشکی پیش از مسابقه باشد
. همه بازیکنان و مقامات شرکت کننده باید ظرف ۷۲ ساعت قبل از عزیمت به محل برگزاری مسابقه، تست کوید-۱۹ مطابق با الزامات درج شده در ماده ۴ انجام بدهند
. بازیکنان و مقامات شرکت کننده که تست کوید-۱۹ آنها در هر زمانی پیش از زمان عزیمت مثبت شده باشد، ملزم هستند اسناد و مدارک پزشکی مورد نیاز AFC و مقامات مربوطه دال بر بهبود خود را ارائه دهند
. AFC حق درخواست اسناد و مدارک مضاعف را در تمام موارد برای خود محفوظ می دارد
۳۵. هماهنگی و مقدمات رفت و آمد
سفرهای بین المللی و داخلی


هنگام سفر باید اقدامات احتیاطی زیر انجام شود:
. با از پیش مشخص کردن ترتیب صندلی ها و زمانبندی متغییر اطمینان حاصل شود که فاصله امن فیزیکی تمام مدت برای تمام فعالیت ها برقرار است
. در طول سفر  از مغازه ها، اغذیه فروشی ها و دیگر مناطق دوری کنید تا تماس های غیرضروری را به حداقل برسانید
. با مسئولین خدمات سفر هماهنگ باشید تا اطمینان حاصل کنید اعضای رسمی تیم از دیگر مهمانان تا جای ممکن جدا نگه داشته می شوند.
. قبل از استفاده سطوح را با دستمال های ضدعفونی کننده پاک کنید
در صورت امکان این ترتیبات باید به نمایندگی AFC نیز ارائه شود.

تگ ها


لیگ قهرمانان آسیا فوتبال