قوز بالای قوز؛ مصدومیت دوماهه وینیسیوس

باشگاه رئالمادرید اعلام کردوینیسیوسجونیوردچار شکستگی از زانوی پای راست شده است ......

باشگاه رئالمادرید اعلام کردوینیسیوسجونیوردچار شکستگی از زانوی پای راست شده است ...

باشگاه رئال‌مادرید اعلام کرد وینیسیوس جونیور دچار شکستگی از زانوی پای راست شده است. کادر پزشکی زمان دقیق بازگشت مهاجم برزیلی را اعلام نکرد و گفت که بستگی به روند بهبود دارد. با این حال منابع موثق به آس اعلام کردند آسیب دیدگی بازیکن مادرید دو ماهه خواهد بود. وینیسیوس در نیمه اول دیدار دیشب رئال مادرید و آژاکس آسیب دید و با چشمان گریان زمین را ترک کرد.