قیچی برگردان زیبا در آخرین ثانیه ها!

سباستین هالرف مهاجم تیم فرانکفورت در هفته هفتم بوندسلیگا و در دقیقه 94 با این قیچی برگردان استثنایی پیروزی را به تیمش تقدیم کرد ......

سباستین هالرف مهاجم تیم فرانکفورت در هفته هفتم بوندسلیگا و در دقیقه 94 با این قیچی برگردان استثنایی پیروزی را به تیمش تقدیم کرد.

تگ ها


اینتراخت فرانکفورت Bundesliga فوتبال