كی‌روش برای سلامتی‌اش از ايران می‌رود؟

تيم ملي ايران بعد از جام جهاني روسيه، فرصت زيادي تا جام ملت هاي امارات ندارد ......

تيم ملي ايران بعد از جام جهاني روسيه، فرصت زيادي تا جام ملت هاي امارات ندارد. اين رقابت ها براي تيم ملي بسيار مهم است.

ايران در دوره گذشته و در استراليا با ناداوري از رقابت ها حذف شد و در دوره آينده قصد دارد از جايگاه اولي خود در آسيا دفاع كند. براي ايران بسيار مهم است در این رقابت ها موفق باشد ولي حالا خبرهاي جالبي درباره آينده تيم ملي و كي روش به گوش نمي رسد. كارلوس اين روزها دوباره از وضعيت تيم ملي دلخور است. او خسته شده از اين كه هميشه دنبال امكانات براي تيم ملي باشد و در نهايت نتواند به هدف هاي خود برسد. شنيده مي شود پيشنهاد تيم ملي استراليا به كي روش بسيار جدي است و هيچ بعيد نيست اين مربي بعد از جام جهاني به اين تيم ملحق شود. فعلاً نشانه مثبتي براي ادامه همكاري ايران و كي روش ديده نمي شود. كارلوس به نزديكانش گفته فعلاً فقط به جام جهاني روسيه فكر مي كند، نه چيز ديگري. فدراسيون فوتبال هم بدش نمي آيد كارلوس به كارش در تيم ملي ادامه دهد ولي نكته اينجاست كه او و كادر فني اش هزينه بسيار سنگيني براي فدراسيون دارند. در حال حاضر تيم ملي به تعادل نسبي رسيده و قدرت اول آسياست. ظاهراً بعضي ها در فدراسيون تصور مي كنند اين تيم مي تواند با مربي ديگري هم موفق باشد. در هر صورت فعلاً نشانه هاي خوبي براي ادامه همكاري وجود ندارد و كي روش هم با توجه به توصيه هايي كه پزشك معالجش براي او داشته، ترجيح مي دهد در ادامه جايي كار كند كه زياد تحت فشار نباشد. استراليا سفت و سخت خواهان جذب كي روش است و گويا براي او هم ايميل هايي ارسال كرده اند. كي روش البته تا زماني كه با ايران قرارداد دارد، با هيچ تيمي مذاكره نمي كند. بايد ديد بعد از جام جهاني چه اتفاقي مي افتد. 

 

تگ ها


اخبار روز ایران فوتبال