لئون بیلی؛ نسخه جاماییکایی آرین روبن

لئون بیلی بازیکن 20 ساله تیم بایر لورکوزن شباهتهای زیادی از نظر تکنیکی و تاکتیکی با آرین روبن ستاره بایرن مونیخ دارد تا جایی که به او روبن جاماییکایی هم میگویند ......

لئون بیلی بازیکن 20 ساله تیم بایر لورکوزن شباهت‌های زیادی از نظر تکنیکی و تاکتیکی با آرین روبن ستاره بایرن مونیخ دارد تا جایی که به او روبن جاماییکایی هم می‌گویند. در این ویدیو که قسمت‌هایی از بازی دو بازیکن در کنار هم قرار داده شده، شباهت بازی آنها کاملا به چشم می‌آید.

تگ ها


لئون بیلی بایر لورکوزن Bundesliga فوتبال