لایک روز ؛ قهرمان زنان ایران یک کوچ نشین است

یک دختر کوچ نشین با عبور از تمامی رقبای خود، سال هاست قهرمان کیک بوکسینگ ایران است ......

یک دختر کوچ نشین با عبور از تمامی رقبای خود، سال هاست قهرمان کیک بوکسینگ ایران است.

دختر کوه و کوهستان، دختری از ایل زوله کرمانشاه، دختر عشایر، سال هاست تمام رقبایش را کنار می زند تا به تنهایی روی سکوی قهرمانی برود

نامش سوسن رشیدی است؛ نامی که باید به خاطر بسپاریم. یک دختر سرسخت و مبارز که توانست خود را به بام ورزش ایران رسانده و در یازده دوره از رقابت های قهرمانی کیک بوکسینگ بانوان، قهرمان باشد. هیچ کس توانایی مبارزه با سوسن رشیدی را ندارد و مثل کوه ها استوار و مثل طبیعت پابرجاست

زنی که تمام معادلات را برهم زد و با وجود سختی های زیاد و حتی سخت گیری های ایل خود در مورد ورزش زنان، یک دهه است که هیچ رقیبی روی رینگ ندارد و تنهای تنهای تنها قهرمان ایران می شود.

 

تگ ها


اخبار روز المپیک