لایی خوردن امباپه از نیمار و خنده وراتی!

در جریان تمرین اخیر پاریسی ها نیمار لایی دیدنی به امباپه زد که این با استقبال شدید مارکو وراتی همراه بود ......

در جریان تمرین اخیر پاریسی ها نیمار لایی دیدنی به امباپه زد که این با استقبال شدید مارکو وراتی همراه بود.

تگ ها


طنز ورزشی کیلیان امباپه پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال