لایی زدن به عابران در حال روزنامه خواندن!

......

این پسر هنرمند و شوخ دیگه اونقدر تو فوتبال فری استایل ماهر شده که بدون نگاه کردن هم به عابران لایی می زند!

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال