لایی زدن «لیزا» به «رونالدینیو»!

لیزا دختر 18 ساله فرانسوی است که با تکنیک های خود همه نگاه ها را به خود جذب کرده است ......

لیزا دختر 18 ساله فرانسوی است که با تکنیک های خود همه نگاه ها را به خود جذب کرده است. او این بار رونالدینیو را در در پاریس غافلگیر می کند و نه تنها تکنیک های خود را به نمایش میگذارد بلکه به شاعر فوتبال هم لایی می زند.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال