لایی زدن های هوادار خردسال «رئال مادرید» به برادرش

یکی از هواداران خردسال رئال مادرید برادر کوچکترش را سوژه لایی زدن های خود کرده و حسابی خوش می گذراند ......

یکی از هواداران خردسال رئال مادرید برادر کوچکترش را سوژه لایی زدن های خود کرده و حسابی خوش می گذراند. دو لایی برتر او را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


طنز ورزشی رئال مادرید لالیگا فوتبال