لایی نافرجام دی بروین به استرلینگ در تمرین سیتی/ ویدیو

تمرین آخر سیتی پیش از دیدار با شالکه برگزار شد....

کوین دی بروین در تمرین آخر سیتی پیش از دیدار با شالکه تلاش کرد به استرلیگ لایی بزند، اما....