لباس گرمیو را در فرودگاه بخرید!

تیم گرمیو دست به اقدامی خلاقانه زده است....

باشگاه گرمیو برزیل با نصب دستگاه در فرودگاه شهر پورتوآلگره اقدام به فروش البسه کرده است.
در فوتبال روز دنیا، فروش پیراهن از مهم ترین مراحل درآمدزایی هر باشگاه است اما اقدام به فروش پیراهن از طریق دستگاه هایی که با آن ها نوشابه می فروشند، کار عجیبی است. این دستگاه برای 90 روز در فرودگاه سالگادو فیلهو شهر پورتو آلگره باقی می ماند تا پیراهن ها به فروش برسد. بتو کاروالیوف مدیر مارکتینگ گرمیو می گوید: این ابتکاری است که ما به کار برده ایم اما ادامه این روند بستگی به فروش دارد. امیدواریم از این طرح استقبال شود.
گرمیو در سال 2017 قهرمان لیبرتادورس شده اما حالا با 14 امتیاز اختلاف نسبت به صدر جدول در رده چهارم قرار دارد.

 

تگ ها


سری آ فوتبال