لحظات برتر جاسپر سیلسن در آژاکس

گلر دوم بارسلونا در آژاکس درخشش خوبی داشت. مروری بر بهترین مهارهای او داشته ......

گلر دوم بارسلونا در آژاکس درخشش خوبی داشت. مروری بر بهترین مهارهای او داشته باشیم.

تگ ها


جاسپر سیلسن بارسلونا لالیگا فوتبال