لحظات برتر جام جهانی(36)؛ شگفتی آمریکا در 2002 (دوبله)

آمریکا و مکزیک بارها رودروی یکدیگر قرار گفتند و رقابت آنها همیشه یک رقابت یک طرفه بود، مکزیک قدرتمند رقیب سرسختی برای یانکی ها بود، تا وقتی که مرحله یک هشتم جام جهانی 2002 بار دیگر رودروی یک دیگر قرار گرفتند ......

آمریکا و مکزیک بارها رودروی یکدیگر قرار گفتند و رقابت آنها همیشه یک رقابت یک طرفه بود، مکزیک قدرتمند رقیب سرسختی برای یانکی ها بود، تا وقتی که مرحله یک هشتم جام جهانی 2002 بار دیگر رودروی یک دیگر قرار گرفتند. اما این بار آمریکا با دوگل مک براید و دونوان شگفتی ساز شد.

تگ ها


پیشنهاد مدال جام جهانی 2018 فوتبال