لحظات برتر مسابقات اسکیت نیترو 2018

برترین لحظات و زیباترین شگردهای شرکتکنندگان در مسابقات اسکیت نیترو ورلد گیمز 2018 را در این ویدیو مرور میکنیم ......

برترین لحظات و زیباترین شگردهای شرکت‌کنندگان در مسابقات اسکیت نیترو ورلد گیمز 2018 را در این ویدیو مرور می‌کنیم.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس