لحظات برتر مسابقات اسکیت « ونس پارک » 2017

دور جدید مسابقات اسکیت ونس پارک هفته گذشته در شهر مالموی سوئد برگزار شد ......

دور جدید مسابقات اسکیت ونس پارک هفته گذشته در شهر مالموی سوئد برگزار شد . مروری بر لحظات برتر این مسابقات داشته باشیم.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس