لحظات برتر مسابقه «فرمول یک» بحرین 2017

مسابقات فرمول یک بحرین با قهرمانی سباستین فتل از تیم فراری پایان یافت و لوئیس همیلتون به مقام دوم رسید ......

مسابقات فرمول یک بحرین با قهرمانی سباستین فتل از تیم فراری پایان یافت و لوئیس همیلتون به مقام دوم رسید. مروری بر بهترین لحظات این مسابقات مهیج داشته باشیم.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس