لحظات رویایی یزدانی در استقبال تاریخی (عکس)

دوست داران حسن یزدانی امروز در فرودگاه امام خمینی برای او سنگ تمام گذاشتند....

به گزارش ورزش سه، لحظه موعود امشب فرا رسید و حسن یزدانی بعد از شکستن طلسم تیلور در اسلو به ایران بازگشت. او در میان استقبال بی نظیر دوست دارانش وارد فرودگاه تهران شد. چهره محبوب کشتی ایران این بار دیگر به قول خودش شرمنده مردم ایران نبود و با طلای قهرمانی جهان، روی دوش هوادارانش به کشور بازگشت.

استقبال مردم از حسن یزدانی بعد از قهرمانی جهان ۲۰۱۷


حسن یزدانی از سال ها پیش به چهره ای تبدیل شده بود که فراتر از مدال و موفقیت، همه او را دوست داشتیم. استقبال بی نظیر پس از طلای قهرمانی جهان ۲۰۱۷ بهترین پاسخ ممکن را از سوی یزدانی داشت و او خود را وقف یک هدف کرد؛ قهرمانی و شاد کردن دل مردم؛ ستاره وزن ۸۶ کیلوی دنیا بعد از شکستن طلسم تیلور کلمه مردم ورد زبانش شده بود و همان مردم با چشمانی اشکبار منتظر استقبال گرم دیگری از پهلوان شان داشتند؛ درست مثل دو ماه پیش که بدون توجه به شکست در فینال المپیک، یزدانی در حد و قواره یک قهرمان مورد استقبال دوست دارانش قرار گرفت.

بعد از المپیک، استقبالی در قد و قواره یک قهرمان از یزدانی شد.


امشب در فرودگاه امام خمینی تهران جای سوزن انداختن نبود. فرودگاه امام خمینی میزبان تعداد زیادی از مردم بود که گستردگی نسل ها در میان شان، باعث شده بود نتوانیم عنوان هوادار را فقط به آنها اعطا کنیم. بسیاری از آنها از دل مردم عادی بودند؛ پدری با پسرش آمده بود. مادران زیادی حضور داشتند؛ کودکان و خردسالان به همراه والدینشان آمده بود تا قهرمان شان را ببینند؛ جوان ها هم که مثل همیشه بودند.


در چنین جو بی نظیری اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران وارد کشور شدند. حسن یزدانی که از ابراز لطف بی امان مردم احساساتی شده بود، روی دوش عده ای هوادارانش لحظاتی رویایی را سپری کرد؛ لحظاتی که پس از استقبال بی نظیر مردم در بازگشت از توکیو، برای رقم زدن آن عزم خود را جزم کرده بود.

عکس ها: امیررضا علی عسگری

تگ ها


آزاد کشتی حسن یزدانی