لحظات منتخب روز هفتم مسابقات ویمبلدون

در ای ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از لحظات برتر روز هفتم از مسابقات تنیس ویمبلدون که با نمایشهای خیرهکننده فدرر و نادال همراه بود ......

در ای ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از لحظات برتر روز هفتم از مسابقات تنیس ویمبلدون که با نمایش‌های خیره‌کننده فدرر و نادال همراه بود.

تگ ها


تنیس ویمبلدون تنیس