لحظه اضافه شدن «روملو لوکاکو» به اردوی آماده سازی منچستریونایتد

روملو لوکاکو پس از انتقالش به منچستریونایتد برای اولین بار به اولین جلسه تمرینی این تیم ملحق شد ......

روملو لوکاکو پس از انتقالش به منچستریونایتد برای اولین بار به اولین جلسه تمرینی این تیم ملحق شد.

تگ ها


روملو لوکاکو منچستر یونایتد لیگ برتر فوتبال