لحظه به ثمر رسیدن ده هزارمین «اِیس» راجر فدرر

راجر فدرر اولین دیدار خود در رقابت های ویمبلدون را با پیروزی پشت سر گذاشت ......

راجر فدرر اولین دیدار خود در رقابت های ویمبلدون را با پیروزی پشت سر گذاشت. اسطوره سوئیسی تنیس دنیا توانست در این بازی ده هزارمین سرویس ایس را در کارنامه حرفه ای خود ثبت کند. او سومین نفر در تاریخ تنیس است که به این مهم دست یافته است.

تگ ها


تنیس ویمبلدون تنیس