لحظه قهرمانی و شادمانی سیتیزن‌ها/ ویدیو

منچسترستی با پنالتی رحیم استرلینگ در لیگ کاپ انگلیس قهرمان شد....

فیلم لحظه پنالتی رحیم استرلینگ و قهرمانی منچستر سیتی در لیگ کاپ انگلیس را تماشا می کنید.