لذت تمرین و فوتبال با «ریاض محرز» (دوبله)

هافبک هجومی و خلاق لسترسیتی که با وجود پیشنهادات بسیار از تیمهای مطرح جهان در تیمش باقی ماند، در محل آکادمی لستر چند تکنیک ناب فوتبالی را آموزش میدهد ......

هافبک هجومی و خلاق لسترسیتی که با وجود پیشنهادات بسیار از تیم‌های مطرح جهان در تیمش باقی ماند، در محل آکادمی لستر چند تکنیک ناب فوتبالی را آموزش می‌دهد.

تگ ها


پیشنهاد مدال ریاض ماحرز لستر سیتی لیگ برتر فوتبال