لشگرکشی شروع شد

سیل انتقادات از داور دربی89!...

سیل انتقادات از داور دربی89!

تا همین چند سال قبل همیشه داور دربی بعد از بازی بابت یک یا دو سوت اشتباه مورد انتقاد کارشناسان و هواداران قرار می گرفت اما به نظر می رسد فضا کاملا عوض شده و حالا دیگر داور هنوز سوت را نزده مورد انتقاد است. سوت زدن به جای خود ، داور هنوز معرفی نشده هم مورد انتقاد قرار می گیرد. 
نمی دانیم این اعتراض قبل از واقعه را امیر قلعه نوعی در فوتبال ایران باب کرد یا علی دایی؟ به هر حال این اعتراض به نوعی جنگ سرد قبل از داربی است برای آنکه داور هنوز نیامده تحت فشار قرار بگیرد و در دربی سوت را برای تیم مورد نظر مدیران و مربیان به صدا درآورد. 
علی خطیر خواهان داور خارجی برای دربی شد و البته چندار خمارلو هم این درخواست را داشت و حتی دعوا را علنی کرد. 
اما این دعوا در واقع دعوا نیست. اصلا درخواست داور خارجی هم کاری نمایشی است و یک نوع بازی رسانه ای. همین پرسپولیس با داور خارجی دو بازیکنش در یک بازی اخراج شده اند و استقلال هم با داور خارجی ضرر کرده. موضوع خارجی و داخلی اش نیست. موضوع اینست که اعلام سراسری کنند که داور را قبول ندارند، آن هم داوری که هنوز معرفی هم نشده است!
هم زمان با سیل شمال کشور سیل انتقاد از داور دربی هم به راه افتاده و به نظر می رسد آن را پایانی نیست. البته به نظر می رسد سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال هم به این دعوا ها عادت کرده اند تا جایی که سرپرست داوران دو خط جواب داده که داور را انتخاب کرده ایم و تمام. 
در هر صورت بازی برگزار می شود و داور هم مثل همه دیدار های دیگر اشتباهاتی در بررسی با صحنه آهسته خواهد داشت که باید در موردش کارشناس ها حرف بزنند. چه اشکان خورشیدی یا بیژن حیدری باشند یا حتی خود خود فغانی . 
مردمی که حتی سرکوچه اشان در دریبل تو گل هم داور نبوده اند هر داوری را نقد می کنند و به جای داور تصمیم می گیرند. برای آنها فرقی ندارد داور خارجی یا داخلی ، آنها عضو لشکر تیم خود هستند. اعضایی که به هنگام همین فراخوان ها وظیفه خطیر تحت فشار گذاشتن داور را به خوبی انجام می دهند.