لغزش «ناپولی» در ترکیه و پیروزی ارزشمند «بنفیکا» در پرتغال

پس از پایان بازی های گروه B ،ناپولی و بشیکتاش با 7 امتیاز در رده های اول و دوم، و بشیکتاش و دیناموکیف با 6 و 1 امتیاز در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند که رقابت در این گروه بسیار دشوار و تنگاتنگ شود ......

پس از پایان بازی های گروه B ،ناپولی و بشیکتاش با 7 امتیاز در رده های اول و دوم، و بشیکتاش و دیناموکیف با 6 و 1 امتیاز در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند که رقابت در این گروه بسیار دشوار و تنگاتنگ شود.

تگ ها


فوتبال