لغو دیدارهای امروز NBA در اعتراض به پلیس آمریکا

دیدارهای صبح امروز لیگ اتحادیه ملی بسکتبال آمریکا در اعتراض به نژادپرستی پلیس آمریکا لغو شد....

همچنین تیم اورلاندو مجیک هم بازی در لیگ اتحادیه ملی بسکتبال آمریکا را بایکوت کرد.

جیکوب بلیک، شهروند اهل ویسکانسین در حالی که قصد داشت سوار اتومبیلش شود، ۷ بار توسط پلیس این شهر و در مقابل فرزندانش مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

تگ ها


بسکتبال آمریکا