لوئیس سوارز، استاد گل‌های سرضرب / ویدیو

منتخب گل‌های سرضرب مهاجم خطرناک بارسلونا....

لوئیس سوارز گل‌های بسیار زیبایی با ضربات والی به ثمر رسانده که منتخبشان را در این ویدیو می‌بینید.