لوگو و لباس تمام تیم های مطرح اروپا در فصل 2018-2017

لوگو و لباس های اول تا سوم تیم های مطرح جهان در فصل آینده فاش شده و همه آنها را در این ویدیوی جالب می توانید ببینید ......

لوگو و لباس های اول تا سوم تیم های مطرح جهان در فصل آینده فاش شده و همه آنها را در این ویدیوی جالب می توانید ببینید. به خصوص که بعضی تیم ها خلاقیت زیادی در طراحی و رنگ پیراهن های دوم و سومشان به خرج داده اند.

تگ ها


فوتبال