لژیونرهای ایرانی سوژه اصلی ماه نامه باشگاه ترکیه ای

باشگاه ترابزون اسپور ترکیه خبر داد که مجله شماره ۱۵۵ این باشگاه امروز منتشر شد که در این شماره از ماه نامه سوژه اصلی این مجله تجاری-ورزشی مجید حسینی و وحید امیری دو بازیکن ایرانی جدید ترابزون اسپور است ......

باشگاه ترابزون اسپور ترکیه خبر داد که مجله شماره ۱۵۵ این باشگاه امروز منتشر شد که در این شماره از ماه نامه سوژه اصلی این مجله تجاری-ورزشی مجید حسینی و وحید امیری دو بازیکن ایرانی جدید ترابزون اسپور است.
وحید امیری و مجید حسینی دو بازیکن ملی پوش کشورمان در این فصل برای ترابزون اسپور در سوپر لیگ ترکیه بازی می کنند.

تگ ها


فوتبال