لیست سوریه برای دیدار با تیم ملی ایران

تیم ملی سوریه در غیاب ۴ بازیکن خود به دلیل مصدومیت و کرونا، برابر ایران و بحرین قرار خواهد گرفت....

به گزارش "ورزش سه"، نبیل معلول سرمربی تیم ملی سوریه اسامی بازیکنانش برای دیدار دوستانه برابر ایران و بحرین را اعلام کرد. بر این اساس:


إبراهیم عالمة وشاهر الشاکر وأحمد مدنیة وطه موسی ومؤید العجان وخالد کردغلی وعمرو جنیات، أحمد الصالح وعمرو میدانی وفارس أرناوؤط، یوسف محمد وعبد الرزاق محمد وأیاز عثمان ومؤمن ناجی ومحمد حلاق ومحمد عثمان وعبد الله الشامی، ومحمد العنز وکامل حمیشة وثائر کروما، محمد المرمور وماردیک مردکیان وورد السلامة وأحمد الأشقر وعمر السومة ومحمد ریحانیة ومحمود البحر وعبد الرحمن برکات ومحمود المواس وعلاء الدالی در لیست تیم ملی سوریه حضور دارند.

حسین جوید، وخالد المبیض، وماهر دعبول به دلیل مصدومیت و ویوسف الحموی به دلیل مبتلا شدن به ویروس کرونا از لیست تیم ملی سوریه خط خوردند. دو دیدار تیم ملی سوریه ۵ و ۱۰ فروردین ماه برگزار خواهند شد و سوریه خود را برای رسیدن به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر آماده می‌کند.

تگ ها


تیم ملی ایران تیم ملی سوریه سوریه