لیونل مسی؛ آخرین بازمانده از نسل اسطوره‌ها

مجموعه ای از حرکات ناب تکنیکی و گلهای این اسطوره آرژانتینی فوتبال را با هم مرور میکنیم ......

مجموعه ای از حرکات ناب تکنیکی و گل‌های این اسطوره آرژانتینی فوتبال را با هم مرور می‌کنیم.

تگ ها


لیونل مسی بارسلونا لالیگا فوتبال