لیگ برتر تکواندو؛ شروع پرقدرت مس سونگون

تیم‌های مس سونگون و &#۲۴۷;الایش نفت آبادان در آغاز لیگ برتر تکواندو صدرنشین گروه‌های خود شدند....

پنج تیم شهرداری ورامین، فرمانیه، دانشگاه آزاد اسلامی، جوانه و مس سونگون ورزقان در گروه اول و شش تیم تیم لوازم خانگی کن، صنعت مس کرمان، پالایش نفت آبادان، پاس، معتمد و پارسیان البرز در گروه دوم در هفته اول و دوم مسابقات بهرقابت پرداختند. 

در پایان هفته دوم و در گروه اول، پالایش نفت آبادان با ۶ امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار گرفت؛ لوازم خانگی کن با ۴ امتیاز (تفاضل ۶) جایگاه دومی را به خود اختصاص داد و پاس با ۴ امتیاز (تفاضل ۴) سوم شد. در گروه دوم نیز تیم مس سونگون ورزقان با ۶ امتیاز (تفاضل ۸) صدرنشین شد؛ دانشگاه آزاد اسلامی با ۶ امتیاز (تفاضل ۶) رده دوم جدول را به خود اختصاص داد و شهرداری ورامین بدون کسب امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

نتایج کسب شده در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

هفته اول// 
گروه اول
تیم شهرداری ورامین – استراحت
تیم دانشگاه آزاد اسلامی ۶ - تیم مجتمع فرهنگی ورزشی جوانه ۲
تیم فرمانیه یک – تیم باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون ورزقان ۷

گروه دوم
تیم پاس ۴ – تیم باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان ۴
تیم شرکت پالایش نفت آبادان ۷ – تیم پارسیان البرز یک
تیم معتمد یک – تیم لوازم خانگی کن ۷

بهترین‌های گروه اول در هفته اول //
بهترین سرمربی: پیام خانلرخانی  (باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون ورزقان)
بهترین داور: منصور حدادی (مازندران)
فنی ترین بازیکن: میرهاشم حسینی (باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون ورزقان)
بهترین سرپرست: رضا ایمان زاده (دانشگاه آزاد اسلامی)

بهترین‌های گروه دوم در هفته اول//
بهترین سرمربی: روح الله گودرزی (پالایش نفت آبادان)
بهترین داور: منصور حدادی (مازندران)
فنی ترین بازیکن: رضا کلهر (لوازم خانگی کن)
بهترین سرپرست: محمدرضا نریمانی (معتمد)

هفته دوم//
گروه اول 
تیم فرمانیه – استراحت
تیم دانشگاه آزاد اسلامی ۵ – تیم شهرداری ورامین ۳
تیم باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون ورزقان ۵ – تیم مجتمع فرهنگی ورزشی جوانه ۳

گروه دوم
تیم پاس ۶ – تیم پارسیان البرز ۲
تیم شرکت پالایش نفت آبادان ۵ – تیم معتمد ۳
تیم لوازم خانگی کن ۴ - تیم باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان ۴

بهترین‌های گروه اول در هفته دوم//
بهترین سرمربی: سیدنعمت خلیفه (دانشگاه آزاد اسلامی)
بهترین داور: فردین محمدعلی نژاد (مازندران)
فنی ترین بازیکن: آرین ابراهیم زاده (دانشگاه آزاد اسلامی)
بهترین سرپرست: جعغر رنجبرپور (باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون ورزقان)

بهترین‌های گروه دوم در هفته دوم//
بهترین سرمربی: جواد فریدونی (پاس)
بهترین داور: فردین محمدعلی نژاد (مازندران)
فنی ترین بازیکن: مهدی یوسفی (شرکت پالایش نفت آبادان)
بهترین سرپرست: بهروز بختیاری (پالایش نفت آبادان)

تگ ها


تکواندو