لیگ تنیس‌‌ ‌روی ‌میز؛ برتری تیم‌های تهرانی در روز نخست

رقابت‌های لیگ برتر تنیس روی میز مردان با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد....

نتایج روز نخست به شرح زیر است:

گروه یک:  

فراسنج تهران ۵ - شادروان اقبال لطف الله نسبی کردستان یک

رعد پدافند هوایی ۶ - دانشگاه یزد صفر

گروه دو: 

شهرداری کرج ۵ - پادما یدک اصفهان یک

دانشگاه آزاد اسلامی ۵ - پالایش نفت آبادان یک

برنامه روز دوم مسابقات به شرح زیر است:

چهارشنبه ۱۰ دی ماه:

گروه یک : 

شادروان اقبال لطف الله نسبی کردستان - دانشگاه یزد  

فراسنج تهران - رعد پدافند هوایی

گروه دو:

پادما یدک اصفهان - پالایش نفت آبادان

شهرداری کرج - دانشگاه آزاد اسلامی

تگ ها


تنیس روی میز