لیگ جهانی والیبال: برزیل 3 – بلغارستان 0

ست اول: 25-15 ست دوم: 25-19 ست سوم: 25-22 ......

ست اول: 25-15

ست دوم: 25-19

ست سوم: 25-22

تگ ها


لیگ جهانی والیبال والیبال