لیگ یک/ بازی کرونایی به سود ارومیه

امروز شانس با نود ارومیه بود که در شرایطی مقابل فجر سپاسی ایستاد که این تیم درگیر بحران کرونا بود....

به گزارش" ورزش سه"، در یکی از مسابقات حساس این هفته نود ارومیه در شیراز با تک علیرضا قاسمی در دقیقه ۱۲ فجرسپاسی را شکست داد تا فجر که در این هفته ها فقط می بارد دهمین شکست خود را هم تجربه کندو یک پله دیگر در جدول پایین بیاید.


این تیم شیرازی و در شرایطی است که اگر زودتر رقم می خورد این تیم احتمالا به دسته پایین تر سقوط می کرد اما به هرحال با توجه به جمع اوری امتیازات در نیم فصل اول آن ها از حاشیه امنیت خوبی برخوردار هستند.


در این مسابقه که برگزاری اش مورد اعتراض فجری ها بود نود خیلی زود به گل رسید و در ادامه مسابقه آن را در حفظ کرد تا در جدول رده بندی در رده پنجم جدول قرار بگیرد و همچنان در کورس صعود باشد البته امیدهای آن ها آنقدرها زیاد نیست ولی اگر مس کرمان و آلومینیوم و خوشه طلایی بلغزند نود می تواند اوضاع خود را بهتر از این کند.

تگ ها


دسته یک نود ارومیه فجر سپاسی