لیگ NBA؛ یانیس به رکورد چمبرلین رسید

ستاره یونانی تیم میلواکی باکس به رکورد ویلت چمبرلین افسانه‌ای رسید....

یانیس در این بازی هر ۱۸ اقدام ۲ امتیازی خود را به امتیاز تبدیل کرد و دومین بازیکن تاریخ NBA لقب گرفت که به چنین رکوردی می‌رسد. 

ویلت چمبرلین نیز در سال ۱۹۶۷ از ۱۸ پرتاب ۲ امتیازی خود به ۳۶ امتیاز رسیده بود. او تنها بازیکن تاریخ لیگ است که در یک بازی ۱۰۰ امتیاز کسب کرده‌ است.

تگ ها


بسکتبال آمریکا بسکتبال