مائوریتزیو ستی، رئیس هلاس ورونا: از تصمیم کاسانو شگفت زده شدم

پس ازکش و قوس های فراوان، سرانجام آنتونیو کاسانوبه طور رسمیبا دنیای فوتبال خداحافظی کرد، آن هم در شرایطی کهوی کم تر از یک ماه پیش به تیمهلاس وروناپیوسته بود ......

پس از کش و قوس های فراوان، سرانجام آنتونیو کاسانو به طور رسمیبا دنیای فوتبال خداحافظی کرد، آن هم در شرایطی که وی کم تر از یک ماه پیش به تیم هلاس ورونا پیوسته بود. اکنون مائوریتزیو ستی، رئیس باشگاه ورونا از تصمیم این بازیکن شگفت زده شده است. 

آنتونیو کاسانو دو هفته پیش به طور رسمی به هلاس ورونا پیوسته بود اما بعد از گذشت تنها 8  روز، او اعلام کرد قصد کناره گیری از فوتبال را دارد، با این حال بلافاصله وی از تصمیمش منصرف شد و از جدیت خود برای ادامه فوتبال در باشگاه جدیدش خبر داد. ظهر امروز دوباره خبرهایی مبنی بر خداحافظی کاسانو از فوتبال شنیده شد تا این که وی به طور رسمی این خبر را تایید کرد. مائوریتزیو ستی، رئیس باشگاه ورونا از این تصمیم کاسانو و طرز رفتار او شگفت زده شده است. وی در مصاحبه ای با وبسایت رسمی باشگاه هلاس ورونا، گفت:

من از آن چه در مورد عدم انگیزه کاسانو خواندم، شگفت زده هستم و شگفت زده خواهم ماند! در حالیکه به این موضوع اشاره می شود که این بازیکن هنوز با هلاس ورونا قرارداد دارد، لازم می دانم که بگویم باشگاه ورونا جلوتر از هر شخص یا هر بازیکنی اهمیت دارد. ورونا یک باشگاه تاریخی و پر شور است. این تیم شایسته توجه و احترام است. ما به کار خود برای بستن یک تیم قدرتمند ادامه  خواهیم داد تا این تیم بتواند برای رسیدن به اهداف خود مبارزه کند.

تگ ها


اخبار روز فوتبال