ماتیا پرین در آزمایش پزشکی یوونتوس حاضر شد

دروازه بان تیم ملی ایتالیا مراحل پایانی انتقالش به یوونتوس را طی می کند ......

دروازه بان تیم ملی ایتالیا مراحل پایانی انتقالش به یوونتوس را طی می کند.

 ماتیا پرین، دروازه بان 25 ساله ایتالیایی جنوا روز گذشته وارد تورین شد تا مراحل انتقالش به یوونتوس را طی کند. به گزارش وب سایت یوونتوس، ماتیا پرین امروز در جی مدیکال، مرکز پزشکی یوونتوس حاضر شد تا در آزمایش پزشکی یوونتوس شرکت کندانتقال 12 میلیون یورویی پرین به یوونتوس در حال تکمیل است.

تگ ها


یوونتوس سری آ فوتبال