ماجراهای دلقک پیر و هیجان بقا در «بوندسلیگا»!

......

در بازی حساس ماینتس و فرانکفورت یک تماشاگر ماینز که با لباس دلقک ها به ورزشگاه آمده بود به اتفاقات بازی واکنش های جالبی داشت و شاید حتی بتوان گفت که با دعاهای خالصانه دلقک پیر ماینسی ها توانستند دست به یک معجزه بزنند و بازی دو هیچ باخته را با برد چهار بر دو عوض کنند و به بقا در بوندسلیگا امیدوارتر بشوند!